Instrukcja korzystania ze strony

INSTRUKCJA KORZYSTANIA ZE STRONY

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach umożliwia pozyskanie informacji dostyczącej działalności szkoły. Menu przedmiotowe jest umieszczone po lewej stronie ekranu. Podzielone jest ono na tematy. Po kliknięciu w odnośnik z nazwą tematu zostaniemy do niego przekierowani automatycznie. 

Aby łatwiej odszukać treści zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z odnośnika Szukaj na stronie (https://bip.zs7.edu.pl/index.php/szukaj-na-stronie) umieszczonego w menu po lewej stronie ekranu. 

W lewej górnej części strony znajduje się odnośnik do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej szkoły (http://www.bip.zs7.edu.pl/).

Na stronie znajduje się odnośnik do głównej strony serwisu internetowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczych im. W. Witosa w Suwałkach (http://zs7.edu.pl).

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, do których można dotrzeć za pomocą linków. Pliki te zazwyczaj są publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu Adobe Reader. Przy każdym pliku podany jest jego format oraz wielkość, np. .pdf 100 KB, co należy odczytać jako dokument utworzony w formacie .pdf i mający wielkość 100 KB.