INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach

na wolne stanowisko: referenta

Dyrektor Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach informuje, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko referenta został wybrany:

Pani Sabina Harasim

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sabina Harasim spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na danym stanowisku.

Suwałki, dnia 14 stycznia 2020 r.

Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSCKR/1/U/2019. Nazwa zadania: Ochrona fizyczna osób i mienia oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach.
Szczegóły w załączniku poniżej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 475 kB

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSCKR/1/U/2019. Nazwa zadania: Ochrona fizyczna osób i mienia oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach.
Szczegóły w załączniku poniżej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert 28_10_2019.pdf)Informacja z otwarcia ofert  550 kB

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
ZSCKR/1/U/2019. Nazwa zadania: Ochrona fizyczna osób i mienia oraz obsługa urządzeń
ochrony technicznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa
w Suwałkach”.

Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ

Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ 2.

Szcegóły w załącznikach poniżej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf 395 kB
Pobierz plik (SIWZoch.pdf)SIWZ 1152 kB
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ.pdf)Załączniki do SIWZ.pdf 720 kB
Pobierz plik (Istotne postanowienia warunków umowy.pdf)Istotne postanowienia warunków umowy.pdf 869 kB