Język polski: 

Język angielski:

Język niemiecki:

Język rosyjski:

Historia:

Historia i Teraźniejszość:

Wiedza o społeczeństwie: 

Muzyka: 

Matematyka:

Biologia: 

Geografia: 

Chemia: 

Fizyka: 

Informatyka: 

Religia:

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Podstawy przedsiębiorczości:

Wychowanie fizyczne:

Wychowanie do życia w rodzinie: 

Przepisy ruchu drogowego:  

Doradztwo zawodowe: 

Przedmioty zawodowe - Architektura Krajobrazu: 

Przedmioty zawodowe - Ekonomiczne

Przedmioty zawodowe - Mechanizacja: 

Przedmioty zawodowe - Rolnictwo:

Przedmioty zawodowe - Weterynaria: 

Przedmioty zawodowe - Żywienie: 

Pedagog: 

Psycholog: 

Pedagodzy specjalni: 

Wychowawcy internatu: