Dyrektor Szkoły:

Wicedyrektor ds. Przedmiotów Ogólnokształcących:

Wicedyrektor ds. Przedmiotów Zawodowych:  

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu: 

Kierownik Internatu: