dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSCKR/3/B/2019.
Nazwa zadania: 
Odnowa elewacji budynku szkoły oraz remont pomieszczeń w internacie.
Szczgóły w załącznikach poniżej.