dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSCKR/2/D/2017. Nazwa
zadania: Zakup maszyn rolniczych na potrzeby ZSCKR w Suwałkach.
Szczegóły w załącznikach poniżej.

Informacja z otwarcia ofertert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty