dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSCKR/1/U/2017.
Nazwa zadania: Ochrona fizyczna osób i mienia oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach
Szczegóły w załącznikach poniżej.

Informacja o treści złożonych ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wyjaśnienia treści SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ