Zapytanie ofertowe - MONITORING

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zdalna ochrona mienia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach. Monitoring wizyjny z kamer (on-line) zamontowanych na terenie szkoły.

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja Warunków Zamówieniwa (SIWZ) 
3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
5. Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 
ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. WINCENTEGO WITOSA W SUWAŁKACH


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.Witosa w Suwałkach

16-400 Suwałki
ul. Ogrodowa 49
Telefon:  87 567 90 81
Faks:  87 567 90 81

e-mail: sekretariat@zs7.edu.pl 

Sekretariat czynny: poniedziałek -  piątek od 8.00 do 15.00.