Dane Kontaktowe

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa
w Suwałkach
ul. Ogrodowa 49
16-400 Suwałki
 

Proszę kontaktować się z nami za pomocą faksu lub adresu e-mail albo telefonicznie w godzinach  8:00- 15:00 od poniedziałku do piątku:

Telefon:  87 567 90 81
Faks:  87 567 90 81

Rada Rodziców przy Zespole Szkół CKR
im. W. Witosa w Suwałkach
ul. Ogrodowa 49
16-400 Suwałki
NIP: 844-18-05-984
Numer rachunku: 27 1240 5891 1111 0010 8235 3400