Dane Kontaktowe

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa
w Suwałkach
ul. Ogrodowa 49
16-400 Suwałki
 

Proszę kontaktować się z nami za pomocą faksu lub adresu e-mail albo telefonicznie w godzinach  8:00- 15:00 od poniedziałku do piątku:

Telefon:  87 567 90 81
Faks:  87 567 90 81

Rada Rodziców przy Zespole Szkół CKR
im. W. Witosa w Suwałkach
ul. Ogrodowa 49
16-400 Suwałki
NIP: 844-18-05-984
Numer rachunku: 27 1240 5891 1111 0010 8235 3400 
 

Komunikat w sprawie koordynatora do spraw dostępności

W celu zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm.), funkcję koordynatora do spraw dostępności pełni

Pani Sabina Harasim.

Dane kontaktowe: e-mail: ksiegowosc@zs7.edu.pl

telefon: (87) 567 90 81, wew. 315

adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. WIncentego Witosa w Suwałkach  ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki, pokój księgowości

Tu nas znajdziesz:

  {google_map}Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach |width:750|height:450 {/google_map}