Koordynator ds. dostępności 

Komunikat w sprawie koordynatora do spraw dostępności

W celu zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm.), funkcję koordynatora do spraw dostępności pełni

Pani Sabina Harasim.

Dane kontaktowe: e-mail: ksiegowosc@zs7.edu.pl

telefon: (87) 567 90 81, wew. 315

adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. WIncentego Witosa w Suwałkach  ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki, pokój księgowości