Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informujemy, iż zapisy z monitoringu wizyjnego mogą zawierać dane osobowe.

Podstawa prawna funkcjonowania systemu monitoringu w ZSCKR w Suwałkach jest wskazana w art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. 2022 poz. 1510 t.j.) oraz Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. 2021 poz. 1082 t.j.) z  późniejszymi zmianami.

Monitoring wizyjny działa w naszej szkole od 2008 roku . Oznacza to, iż Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach nie wprowadza - lecz kontynuuje monitoring wizyjny jako niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

Zgodnie z art. 108a ustawy Prawo oświatowe monitoringowi / rejestracji obrazu/  podlegają niżej wymienione obszary:

 1. tereny szkolne wokół budynków szkoły,
 2. korytarze szkolne,
 3. wejścia do szkoły, schody,
 4. szatnia służąca do zdjęcia odzieży wierzchniej ( w budynku dydaktyczno –socjalnym nr 1).

W celu uszanowania prawa / m.in. do prywatności i godności / monitoring szkolny nie obejmuje niżej wymienionych pomieszczeń:

 1. ubikacje,
 2. łazienki i szatnie/przebieralnie w-f/,
 3. sale lekcyjne, stołówka,
 4. gabinety higienistki szkolnej,
 5. gabinet pedagoga szkolnego,
 6. pokoje nauczycielskie / w tym pokoje nauczycieli W-F/,
 7. świetlicy, biblioteki,
 8. pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji uczniów.

Odpowiedzialnym za obsługę techniczną oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu w ZSCKR w Suwałkach jest kierownik gospodarczy, który ma dostęp do:

1) bezpośredniego podglądu obrazu z kamer,

2) urządzenia rejestrującego,

3) zapisów z kamer

Informuję, iż nagrania monitoringu szkolnego szkoła przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, a w przypadku, gdyby zapis obrazu stanowił dowód w postępowaniu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach, ul. Ogrodowa 49, tel. +48 (87) 5679081

Zapisy monitoringu nie są przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, chyba że na pisemny wniosek organów ścigania lub gdy wynika to z przepisów prawa. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawie do złożenia pisemnego wniosku o zabezpieczenie danych na potrzeby przyszłego postępowania, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z wyznaczonym przez Szkołę Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..