-> Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach - GRUDZIEŃ 2023

-> OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W SUWAŁKACH - GRUDZIEŃ 2023

-> WYKAZ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO ZSCKR W SUWAŁKACH - GRUDZIEŃ 2023