Ogłoszenie o Przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

1. Ogłoszenie. 

2. Dokumentacja fotograficzne: