Ogłoszenie o zamuwieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSCKR/3/B/2020. Nazwa zadania: Przebudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach.
Szcegóły w załącznikach poniżej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 1

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 2

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia SIWZ 18.05

Wyjasnienia nr 2 - 25.05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSCKR/2/B/2020. Nazwa zadania: Remont pomieszczeń w szkole i internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach.
Szcegóły w załącznikach poniżej.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Suwałkach,
ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie
Szczegóły w załączniku poniżej.