Ogłoszenie o zamówienie na usługę społeczną

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach z siedzibą ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki, NIP: 844-10-43-741, REGON: 00009877 na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 w Grecji.

Szczegóły w załącznikch poniżej:

Prokół zmówienia.

Ogłoszenie o zamuwieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSCKR/3/B/2020. Nazwa zadania: Przebudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach.
Szcegóły w załącznikach poniżej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 1

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 2

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia SIWZ 18.05

Wyjasnienia nr 2 - 25.05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSCKR/2/B/2020. Nazwa zadania: Remont pomieszczeń w szkole i internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach.
Szcegóły w załącznikach poniżej.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Suwałkach,
ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie
Szczegóły w załączniku poniżej.