Status prawny

Status prawny:
1. Zespół jest jednostką organizacyjną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organizacja:
1. Nazwa Zespołu: Podana jest na stronie głównej.
2. Siedziba Zespołu: Podana jest na stronie głównej.
3. Organem prowadzącym Zespół jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Minister Rolnictwa Rozwoju Wsi.