Status prawny

STATUS PRAWNY

Szkoła jest jednostką organizacyjną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Organizacja:
1. Nazwa Szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Suwałkach
2. Siedziba Szkoły: 16-400 Suwałki, ul. Ogrodowa 49
3. Organ prowadzący Szkołę:  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą:  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.