Szczegóły w załącznikach poniżej.
Wpłaty za zakupione składniki majątku ruchomego w II przetargu

...

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSCKR/1/U/2019. Nazwa

...

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
ZSCKR/3/B/2019. Nazwa

...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w

...

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W SUWAŁKACH
OGŁASZA NABÓR NA

...