Ogósznie o mozliwości nieodpłatnego przekazania innej jednosce budżetowej, zbędnego majątku

...