Szczegóły w załącznikach poniżej.
Wpłaty za zakupione składniki majątku ruchomego w II przetargu

...

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
ZSCKR/3/B/2019. Nazwa

...

      Działając  na podstawie  przepisów  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia  2017 r. ( Dz. U.

...

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSCKR/3/B/2019.
Nazwa

...