Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach z siedzibą ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki, NIP: 844-10-43-741, REGON: 00009877 na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 w Grecji.

Szczegóły w załącznikch poniżej:

Prokół zmówienia.