Ogłoszenie o zamuwieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSCKR/3/B/2020. Nazwa zadania: Przebudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach.
Szcegóły w załącznikach poniżej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 1

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 2

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia SIWZ 18.05

Wyjasnienia nr 2 - 25.05