Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSCKR/2/B/2020. Nazwa zadania: Remont pomieszczeń w szkole i internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach.
Szcegóły w załącznikach poniżej.