Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Suwałkach,
ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie
Szczegóły w załączniku poniżej.