INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach

na wolne stanowisko: referenta

Dyrektor Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach informuje, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko referenta został wybrany:

Pani Sabina Harasim

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sabina Harasim spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na danym stanowisku.

Suwałki, dnia 14 stycznia 2020 r.